IMG 20190803 WA0000 - اردوی جهادی ساخت و بازسازی مناطق سیل زده خوزستان

اردوی جهادی با گروه جهادی امام رضا (علیه سلام)

ساخت و بازسازی مناطق سیل زده خوزستان – منطقه شعیبیه اهواز

خدمت رسانی در بخش عمرانی (ساخت و ساز)

از 22 مرداد 1398 الی 31 مرداد 1398

جهت هماهنگی و ثبت نام با شماره تماس های زیر ارتباط برقرار نمایید :

09033141907

09170438914